ČLENSTVÍ TVOJE ACADEMA


KURZY A BESEDY

Mimo online vzdělání pořádá Academa několikrát do roka workshopy v Česku i v zahraničí.

CYKLUS BESED: PODNIKÁNÍ PORTRÉTNÍHO FOTOGRAFA

WORKSHOP DREAM SHOOT PAŘÍŽ

WORKSHOP DREAM SHOOT PRAHA


VYBAVENÍ

RUČNĚ BARVENÉ FOTOGRAFICKÉ POZADÍ